Elke drie jaar worden 15-jarigen overal in de wereld getoetst op hun reken- en leesvaardigheden als deel van het PISA programma. Wat de PISA data laten zien is dat er in veel landen — ook in Nederland en België — grote verschillen zijn tussen leerlingen. Deze verschillen hebben te maken met de opleidingsniveau van de ouders van de leerlingen, of ze een migratieachtergrond hebben of niet, en in hoeverre er thuis een andere taal wordt gesproken naast het Nederlands. In deze aflevering van Kletsheads gaan we in op de relatie tussen meertaligheid en schoolsucces. Waar liggen deze verschillen aan? Wanneer komen ze precies te voorschijn? Zien we dezelfde verschillen voor alle meertalige kinderen? 

In gesprek met onderzoeker Orhan Agirdag ontdekken we dat het prestatiekloof tussen meertalige  leerlingen en hun eentalige klasgenoten niet te wijten is aan hun meertaligheid. Het zijn juist de kinderen die hun thuistaal meer gebruiken die het beter doen bij PISA. Waar ligt het prestatiekloof dan wèl aan? Volgens Orhan is dit grotendeels te wijten aan de manier waarop er met meertalige kinderen wordt omgegaan in het onderwijs. In ons gesprek hebben we het over de verwachtingen van leerkrachten, de ‘kleur’ van taal en de paradoxale manier waarop er soms met meertaligheid wordt omgegaan, en over het inzetten van het multicultureel kapitaal van meertalige kinderen op school. 

In Let’s Klets spreken we met Ellen-Rose Kambel over De Taalvriendelijke School, een wereldwijd netwerk van scholen die alle talen van hun leerlingen verwelkomen en waarderen. En onze Kletshead van de week is de razendsnelpratende 21-jarige Roya, die vertelt hoe zij het belangrijk vindt dat haar broertje net zoals zij goed Arabisch kan spreken. Ook heeft ze een mooie boodschap voor leerkrachten als het gaat om hun verwachtingen voor anderstalige leerlingen en over meertaligheid en schoolsucces. 

Orhan Agirdag is universitair hoofddocent aan de Faculteit Psychologische en Pedagogische Wetenschappen van de KU Leuven en aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam.  Hij heeft meer dan honderd publicaties op zijn naam staan over allerlei onderwerpen rondom meertaligheid en onderwijs. Wil je meer weten over zijn onderzoek en over de thema’s die hij in de podcast heeft besproken, lees zijn boek, Onderwijs in een gekleurde samenleving

Ellen-Rose Kambel is Director van de Rutu Foundation, een organisatie die zich inzet voor moedertaalonderwijs. Gepromoveerd in de sociale wetenschappen, Ellen heeft verschillende boeken en artikelen geschreven over onderwijs en meertaligheid. Samen met Emmanuelle Le Pichon-Vorstman (University of Toronto) heeft ze De Taalvriendelijke School opgericht, . Op hun website vind je een routekarte die aangeeft wat je als school wel en juist niet moet doen om taalvriendelijk te worden.  Of kijk naar dit YouTube filmpje voor een kennismaking met The Language Friendly School (in het Engels dus!).

Comments are closed.