Er zijn steeds meer meertalige kinderen in Nederland. Volgens sommige inschattingen heeft zelfs een derde van alle basisschoolleeringen een meertalig achtergrond. Wat doe je als leerkracht als je meertalige kinderen in je klas hebt zitten? Bij aankomst op de basisschool kan het ene kind nauwelijks Nederlands, terwijl het andere niet te onderscheiden is van het kind dat thuis alleen Nederlands spreekt, en je hebt ook alles ertussenin. Je wilt dat alle kinderen in je klas zo snel en zo goed mogelijk Nederlands leren, maar wat doe je met die andere taal? Kun je hem beter gewoon negeren, want op school is de voertaal toch Nederlands? Volgens onze gast Frederike Groothoff hoeft dat niet. Door hun meertalige identiteit te herkennen help je deze kinderen op allerlei fronten. Dus de andere taal, of thuistaal, kun je gewoon inzetten in de klas. Maar hoe pak je dat aan? Frederike geeft allerlei tips en tricks om met de thuistalen van meertalige kinderen aan de slag te gaan in de klas, zonder dat je zelf al die talen moet spreken. We hebben het ook over hoe je hun anderstalige ouders erbij kunnen betrekken, en we bespreken ook wat je als ouder van een meertalig kind kunt doen om de taalontwikkeling van je kind in de schooltaal, het Nederlands, te ondersteunen. 

Tijdens ons gesprek heeft Frederike verschillende websites genoemd waar je meer tips en concrete voorbeelden van lesactiviteiten kunt vinden. Hier zijn ze op een rijjtje:

Onze Kletshead van de week is Daria (begint op 18:20).

Frederike Groothoff is ambulant taalondersteuner bij Onderwijsgroep Amstelland in Amstelveen. Daar begeleidt en helpt ze leerkrachten om hun vaardigheden te verbeteren op het gebied van meertalige leerlingen. Hiervoor heeft ze zeven jaar lang zelf voor de klas gestaan als leerkracht op Taalschool Utrecht, een school voor nieuwkomers. Alsof dat niet allemaal genoeg uitdaging was is Frederike ook net haar promotieonderzoek aan de Universiteit Utrecht aan het afronden over de woordenschatontwikkeling van nieuwkomers.

Comments are closed.