Veel kinderen in de wereld groeien op met drie talen. Bijvoorbeeld omdat hun ouders beiden een andere taal spreken en op school leren ze een derde taal. Of omdat ze thuis een taal spreken en ze zitten op een tweetalige school waar ze twee nieuwe talen leren. Er zijn ook veel landen in de wereld waar bijna iedereen drietalig is. Denk bijvoorbeeld aan landen in Centraal en West Afrika, landen zoals India, Luxembourg en Zwitserland. Er zijn eigenlijk veel meer drietalige kinderen dan je in eerste instantie zou denken, ook in Nederland. 

In deze aflevering richten we ons vooraal op drietalige gezinnen.  Bijvoorbeeld, waar de ene ouder Russisch spreekt, de andere Duits en op school wordt er Nederlands gesproken. Onze gast is Simona Montanari, onderzoeker en moeder van twee drietalige (Spaans, Italiaans, Engels) tieners. Samen met Simona beantwoorden we de volgende vragen: Wat kun je realistisch verwachten al je je kind drietalig opvoedt, en hoe kun je zijn of haar meertalige ontwikkeling het beste ondersteunen? Zijn kinderen in staat hun talen uit elkaar te houden? Doen ze er langer over hun taalontwikkeling dan kinderen die met slechts één of twee talen opgroeien? 

We ontdekken dat er veel overeenkomsten zijn tussen kinderen die drietalig worden opgevoed en kinderen die tweetalig worden opgevoed. De factoren die dus die bij tweetalig opvoeden een rol spelen, zoals hoeveel taalaanbod een kind krijgt te horen, spelen ook een rol bij drietalig opvoeden. We hebben het ook over (mogelijke) verschillen tussen tweetalige en drietalige kinderen. We hebben het over jonge drietalige kinderen maar ook over wat er gebeurt als kinderen opgroeien en hoe je ervoor kunt zorgen dat je kind alle drie de talen blijft beheersen en gebruiken. Tijdens de aflevering heb ik het over een onderzoek van Karolina Mieszkowska en collega’s over twee- en drietalige kinderen die Pools leren. Je kunt hier meer over dit onderzoek lezen.

Simona Montanari is onderzoeker aan de California State University in Los Angeles in de VS. Zij is een van de weinige mensen die onderzoek heeft gedaan naar kinderen die drietalig worden opgevoed. Tijdens de podcast vertelt ze ook veel over haar eigen kinderen. Wil je de twee meiden ‘ontmoeten’, kijk naar haar YouTube channel waar er veschillende filmpjes te zien zijn met voorbeelden uit hun drie talen. Simona doet ook onderzoek naar tweetalig onderwijs. Meer hierover vind je op haar website

In Let’s Klets spreken we Daniela Polisenšká. Daniela is moeder van twee meertalige kinderen die Nederlands, Engels en in verschillende maten Tsjechisch spreken. Haar kinderen zijn inmiddels (bijna) volwassen en zij vertelt ons hoe moeilijk zij het vond om haar moedertaal, Tsjechisch, te blijven spreken toen de kinderen naar school gingen en hoe zij toen is overschakeld naar het Nederlands. Ze reflecteert over hoe het anders had kunnen zijn. Een herkenbaar verhaal dat veel ouders zal raken, geloof ik!

En onze Kletshead van de week is de 7 jarige mega-meertalige Roselinde uit Luxembourg die niet drie maar liefst vijf talen spreekt, en ze leert nog een zesde. Ik vertel in de podcast dat Roselinde Nederlands Onderwijs in het Buitenland volgt. Op de website van de Stichting NOB kun je hier meer over lezen. 

Comments are closed.