Meertalige kinderen groeien op in allerlei verschillende omstandigheden. In sommige gezinnen wordt thuis naast een andere taal ook het Nederlands gesproken. In andere gezinnen wordt er thuis alleen een andere taal gesproken en komt het kind alleen buitenshuis in contact met het Nederlands.  Er zijn kinderen die het Nederlands alleen van moedertaalsprekers horen, en er zijn kinderen die Nederlands (of hun andere taal) ook van mensen horen die minder taalvaardig zijn. In sommige gezinnen zijn er andere familieleden in de buurt die de thuis- of minderheidstaal met het kind praten, terwijl in andere gezinnen deze taal alleen door één ouder en verder niemand wordt gesproken. Alles bij elkaar betekent dit dat er grote verschillen kunnen zijn tussen kinderen in hoeveel taal ze horen en wat voor taal ze horen, en dit geldt voor zowel het Nederlands als de andere taal. In deze derde aflevering van Kletsheads zoeken we samen met hoogleraar Erika Hoff uit in hoeverre deze verschillen gevolgen hebben voor de taalontwikkkeling van meertalige kinderen. Deze aflevering is ook een meertalige aflevering: het gesprek met Erika vindt in het Engels plaats en tussendoor worden de belangrijkste punten in het Nederlands samengevat. Onze Kletshead van de week is Nathan (begint op 16:43).

Prof. dr. Erika Hoff is hoogleraar ontwikkelingspsychologie aan de Florida Atlantic University in de VS. Zij is wereldberoemd om haar onderzoek naar de taalontwikkeling van meertalige een eentalige kinderen en geeft leiding aan een onderzoeksproject waarin een grote groep Spaans-Engels tweetalige kinderen vanaf 2½ jaar tot en met hun tiende verjaardag worden gevolgd. Haar onderzoek richt zich vooral op de vraag welke factoren in de omgeving van het jonge kind voorspellen hoe de latere taalontwikkeling zich ontwikkelt. Van februari t/m juni 2019 was Erika gastonderzoeker aan de Radboud Universiteit.

Comments are closed.