Net zoals met zindelijk worden, leren fietsen, of tanden krijgen, gaat de taalontwikkeling bij het ene kind soms makkelijker dan bij het andere. Verschillen tussen kinderen zijn dus normaal. Maar wat doe je als ouder of leerkracht als het allemaal niet zo soepel loopt met de taalontwikkeling van een meertalig kind? Op welk moment is het verstandig om hierover contact op te nemen met een professional, zoals een jeugdarts of logopedist? En als je zo’n professional bent, hoe kun je het beste omgaan met een meertalig kind als je moet vaststellen of het kind echt problemen heeft met taal? 

Je hoort vaak dat meertalige kinderen een taalachterstand hebben, maar het woord taalachterstand wordt niet altijd gebruikt om hetzelfde probleem aan te duiden. Dit betekent dat het voor veel mensen onduidelijk blijft wat precies een taalachterstand inhoudt. Vaak bedoelt men hiermee dat een kind achterloopt in haar of zijn Nederlandse taalontwikkeling. Bij meertalige kinderen kan dit het gevolg zijn van het feit dat ze – doordat ze twee talen tegelijk leren – minder contact met het Nederlands hebben dan hun eentalige leeftijdsgenootjes. Maar net zoals bij eentalige kinderen kan het hebben van een taalachterstand ook betekenen dat er iets anders aan de hand is, namelijk dat het kind een taalontwikkelingsstoornis heeft. Dit wordt vaak afgekort tot TOS.

In deze aflevering van Kletsheads spreek ik met Mirjam Blumenthal, onderzoeker en logopedist, over taalachterstand en TOS. We leren dat als een meertalig kind een TOS heeft, dit in beide talen te zien moet zijn. TOS is dus degelijk iets anders dan een taalachterstand in het Nederlands. We leren wat de kenmerken zijn van een TOS, wat je moet doen als ouder als je denkt dat je kind mogelijk een TOS heeft, en waar je op moet letten als het gaat om het vaststellen van een TOS bij meertalige kinderen. Tijdens ons gesprek noemt Mirjam twee apps die handig zijn om vast te stellen of (meertalige) kinderen een taalachterstand hebben. Dit zijn de TOS check app en de Speakaboo app (klik hier voor de Nederlandstalige site en hier voor de Engelstalige). Ze noemt ook LOWAN, een organisatie die scholen met veel nieuwkomers ondersteunt. Onze Kletshead van de week is Nadia (begint op 10:06). 

Mirjam Blumenthal is opgeleid tot logopedist en werkt al bijna 25 jaar als onderzoeker bij Kentalis, een landelijke organisatie die o.a. kinderen en volwassenen met een taalontwikkelingsstoornis ondersteunt. Zij is auteur van het boek Meertalige ontwikkeling: Adviezen over meertalige opvoeden bij een auditief/communicatieve beperkingen heeft bijgedragen aan de dvd Meertaligheid, niet fout maar feit. Je kunt meer over het werk van Mirjam lezen in dit artikel van NEMO kennislink.

Comments are closed.